Morteza Khouri

Web Designer

Blogger

Freelancer

programmer

Content provision

Morteza Khouri

Web Designer

Blogger

Freelancer

programmer

Content provision

تیکتینگ

یکی از ابزار های ارتباط با مشتریان تکنولوژی تیکتینگ می باشد که خود شامل زیر مجموعه های زیادی است. ارسال ایمیل انبوه ، پیامک انبوه و پاسخ به مشتریان از اصلی ترین اهداف این تکنولوژی می باشد.شما میتوانید با ایجاد یک سایت تیکتینگ اکثر این موارد را تحت مدیریت خود داشته باشید.