Morteza Khouri

Web Designer

Blogger

Freelancer

programmer

Content provision

Morteza Khouri

Web Designer

Blogger

Freelancer

programmer

Content provision

وبلاگ

زمانی پیش می آید که شما میخواهید در فضای اینترنت محیطی برای نوشتن داشته باشید . محیطی که بتوانید عقاید افکار آرزوهایتان را به نمایش بگذارید. شما نمیخواهید وارد پیچ و خم های فضای مجازی شوید و یک محیط آرام برای نوشتن مطالبتان برای شما کافی است

در این حالت وبلاگ ها خیلی میتوانند کمکتان کنند.هرچند که سایت های وبلاگدهی خوبی در اینترنت وجود دارد ولی شما میتوانید برای خودتان یک وبلاگ شخصی داشته باشید